List otwarty dotyczący linii wysokiego napięcia Kozienice-Ołtarzew

Home / Listy otwarte / Linie wysokiego napięcia / List otwarty dotyczący linii wysokiego napięcia Kozienice-Ołtarzew

Ostatnio w Polsce rośnie liczba różnego rodzaju protestów, w które zaangażowane jest wiele osób. Świadczy to o wysokim stopniu samoorganizowania się Polaków w celu walki o wspólne cele. Powstają więzi społeczne miedzy obywatelami, natomiast rośnie brak zaufania do państwa i jego instytucji, czyli niszczony jest (tak istotny dzisiaj) kapitał społeczny. Czyli, że nie jest wdrażana Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów podjęła 26 marca 2013 r. – Pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami [1]

W załączonym liście otwartym, opisany jest konflikt społeczny, który powstał podczas planowania przebiegu linii wysokiego napięcia (400 kV) Kozienice – Ołtarzew. Do listu dołączone są dwa załączniki:

Pobierz treść listu

Załącznik 1. przedstawia proces tworzenia linii – kolejne wydarzenia z tym związane

Załącznik 2. wskazuje na konieczność zmian w obecnie obowiązującym systemie zarządzania.

Ze względu na konieczność budowy linii elektroenergetycznych w celu zamknięcia pierścienia wokół Warszawy, realizacja tego projektu jest ważna i pilna. Dlatego też powstały konflikt musi być prawidłowo i szybko rozwiązany.

[1] http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rzad-przyjal-strategie-rozwoju-kapitalu-spolecznego-2020-3749.php