Notatka biograficzna

Home / Notatka biograficzna

Dr Halina Siemko-Tomaszewska ukończyła Wydział Matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zakresu nauk komputerowych w Otago University (w Nowej Zelandii); tam też doktoryzowała się z zarządzania zmianami[1] na bazie praktycznych projektów[2] realizowanych we współpracy
z naukowcami z Canbera University (Australia).

Po powrocie do Polski (w 2004 r.), przez 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Instytutem Badań Systemowych PAN. Na wstępie zainicjowała utworzenie Centrum Wspomagania Innowacji (CWI), którego celem było wspomaganie zmian tradycyjnej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy (GOW). Temu tematowi poświeciła artykuł „Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy”[3]. Prowadziła też wykłady (pierwszy semestr 2004 r.) w Akademii Leona Koźmińskiego, dla słuchaczy studiów magisterskich z Zarządzania zmianami, według programu Bredford University.

Brała udział w różnego rodzaju konferencjach tematycznie związanych z GOW i z zarzadzaniem zmianami. Odbyła wiele spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych oraz z politykami. Była autorem i koordynatorem projektów na skali kraju, miasta i indywidualnej organizacji.

Oto przykładowe projekty z tego okresu:

 • 2005, projekt: „Tworzenie systemu wspomagania młodych przedsiębiorców” we współpracy z SF BCC. Raport z realizacji projektu został przekazany na ręce Marszałka Sejmu („Biznes Plan dla Polski”)[4], jako projekt SF BCC.
 • 2006, projekt: „Rozwój gospodarczy Częstochowy”, za który otrzymała nagrodę Prezydenta miasta[5].
 • 2006, Projekt: „Tworzenie doskonałej uczelni”, o czym mowa w wywiadzie
  „S jak sukces po studiach”[6].
 • 2008, Na zlecenie Departamentu Rozwoju Ministerstwa Gospodarki, przeprowadziła analizę gospodarki fińskiej[7]. Po przekazaniu raportu „Rola sieci służące do uczenia się w rozwoju fińskiej gospodarki”, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra spraw gospodarczych Finlandii Mauri Pekkarinem
  i Ministra Gospodarki Waldemarem Pawlakiem.
 • 2009, projekt: „Tworzenie systemu komunikacji w gminach zachodniej części obszaru metropolitarnego Mazowsza[8]

 

Poniższe projekty, niestety nie otrzymały wymaganego wsparcia instytucji rządowych i nie zostały zrealizowane:

 • Rozwój zasobów ludzkich dla gospodarki opartej na wiedzy
 • Badanie łańcucha cenowego produktów rolnych
 • Tworzenie infrastruktury dla przedsiębiorczości innowacyjnej
 • Tworzenie sieci organizacji uczących się – projekt systemowy

Od 2011 roku, dr Halina Siemko-Tomaszewska działa jako niezależny naukowiec i prezes Stowarzyszenia Parkowy Mokotów. Oto główne tematy zainteresowań:

 • Proces likwidowania klubu sportowego Gwardia
 • MPZP rejonu ul. Chodkiewicza (Warszawa Mokotów)
 • Działalność spółki m. st. Warszawy: „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych”[9] (obecna nazwa „Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych”)
 • Polityka mobilności na przykładzie rozbudowy ul. Wołoskiej w Warszawie
 • Udział w grupie roboczej projektu „Jakie Pole Mokotowskie”

i ostatnio:

 • Planowanie linii wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew
 • Planowanie reformy edukacji

[1] Temat pracy doktorskiej: “Evolution of Change Management Methods with Application to Participative Initiation of a Civic Learning Community”

[2] Community vision for the Waitaki District (1997)

Community vision for Dunedin (1998)

The future of the Catholic Church in Otago and Southland (1999)

[3] http://www.rsi.org.pl/dane/download/przewodnik_po_gospodarce_opartej_na_wiedzy.pdf

[4] http://www.bpik.us.edu.pl/komunikaty/komunikaty.html

[5] http://www.tadeuszwrona.pl/news/show/528/45

[6] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,24117,s-jak-sukces-po-studiach.html

[7] Sieci służące do uczenia się w organizacjach pracy w Finlandii (2008)

Rola sieci służących do uczenia się w rozwoju fińskiej gospodarki (2009)

[8] http://siacm.pl/stzm/badania-naukowe/dwa-podejscia-do-planowania-zmian-w-systemie-transportu

[9] http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/komisje/komisja_ochrony_srodowiska/20141027_KOS_zal_prezentacja.pdf