Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój
Opracowanie część I: Rola instytucji rządowych, samorządowych i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojuOpracowanie część II: Rola instytucji rządowych, samorządowych i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojuOpracowanie część III: Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Starego Mokotowa Załącznik 1. Zagospodarowanie terenu miedzy ulicami Rakowiecką, Bruna i Al. Niepodległości Załącznik 2. Historia tworzenia przepisów prawnych i strategii dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju Załącznik 3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego
Read More