List otwarty dotyczący linii wysokiego napięcia Kozienice-Ołtarzew

Linie wysokiego napięcia, Listy otwarte
Ostatnio w Polsce rośnie liczba różnego rodzaju protestów, w które zaangażowane jest wiele osób. Świadczy to o wysokim stopniu samoorganizowania się Polaków w celu walki o wspólne cele. Powstają więzi społeczne miedzy obywatelami, natomiast rośnie brak zaufania do państwa i jego instytucji, czyli niszczony jest (tak istotny dzisiaj) kapitał społeczny. Czyli, że nie jest wdrażana Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów podjęła 26 marca 2013 r. - Pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami [1] W załączonym liście otwartym, opisany jest konflikt społeczny, który powstał podczas planowania przebiegu linii wysokiego napięcia (400 kV) Kozienice – Ołtarzew. Do listu dołączone są dwa załączniki: Pobierz treść listu Załącznik 1. przedstawia proces tworzenia linii –…
Read More