Home /

Dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach ciągłych zmian, których tempo stale rośnie, czyniąc otoczenie coraz bardziej złożonym (turbulentnym). Zmiany te mają wpływ na ludzi oraz na struktury społeczno-ekonomiczne na wszystkich poziomach (w prywatnych, publicznych i społecznych organizacjach, w sektorach przemysłowych, w regionalnych i krajowych gospodarkach, …). Dlatego też dzisiaj nie wystarczy już tylko zarządzać codziennymi procesami, należy także zarządzać zmianami, w celu aktywnej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Podstawą przy zarządzaniu zmianami są innowacje społeczne.